De studio

Wie op zoek is naar expertise of praktische dienstverlening inzake de conservatie of restauratie van moderne of hedendaagse kunstwerken, kan terecht bij The Protocol Room, dat wordt bezield door Frederika Huys.

De studio start steeds vanuit een analyse van het kunstwerk om te bepalen welke stappen er nodig zijn voor een goed behoud. Is er reeds schade ontstaan, dan kan het werk gerestaureerd worden in onze studio’s of op de locatie waar het zich bevindt.

The Protocol Room zoekt naar de meest optimale omstandigheden voor een specifiek kunstwerk en staat voor een veelvoudige aanpak. In overleg met de verzamelaar, de kunstenaar, de galerie of het museum worden de beste opties voor het behoud van een specifiek kunstwerk overwogen. Hedendaagse kunstwerken bestaan vaak uit niet-traditionele materialen die vragen om specifieke benaderingen. Ze hangen vaak ook samen met een concept, een sfeer of andere niet-tastbare bedoelingen van de kunstenaars, die in acht genomen kunnen worden bij het bepalen van de beste leefomstandigheden van een werk. Waar het ene kunstwerk voor zichzelf spreekt, heeft het andere werk een ‘overlevingspakket’ nodig waar vaak kunstenaarsrichtlijnen, een installatieprotocol of opstellingsplannen deel van uit maken.