Diensten

Restauratie

De restauratoren behandelen veroudering en schade aan kunstwerken. Ook de functionaliteit ervan en het langetermijnbehoud worden in acht genomen bij de keuze van de juiste behandelingen.

The Protocol Room biedt oplossingen aan op basis van zijn gedegen aanpak en zijn ervaring terzake:

    • Restauratiebehandelingen voor moderne schilderijen
    • Restauratiebehandelingen voor hedendaagse sculpturen
    • Instandhouding van installatie kunstwerken

Conservatie

Traditionele kunstenaarsmaterialen, gebruiksvoorwerpen, nieuwe technologieën en elektronische media: alle denkbare producten uit onze omgeving worden ingezet om vandaag een kunstwerk te maken dat morgen in kunstcollecties zal worden geconserveerd en gepresenteerd.

Parallel hiermee wordt vaak bedacht hoe al deze unieke creaties zich gaan verhouden in de tijd:

    • Advies en bijstand voor musea, kunstenaars en collecties inzake conservatie
    • Opmaak van conditierapporten voor verkoop, bruikleen, tentoonstellingen en eigen beheer
    • Reinigen, fixeren en onderhouden van eigentijdse materialen in kunstwerken
    • Verpakken en begeleiden van (inter-)nationale transporten

Protocol en documentatie

Het protocol is een document dat beschrijft hoe een kunstwerk moet worden gepresenteerd, geconserveerd en indien nodig gerestaureerd. Het geeft de strategie weer die haalbaar is op lange termijn voor zowel het werk als de betrokken personen of partijen.

Vertrekkende vanuit deze visie (en beslissingen hieromtrent) worden er een aantal tools gemaakt die nodig zijn voor de installatie in kwestie. Het conservatieprotocol bestaat uit tekst en materialen die de handleiding zullen zijn om bepaalde hedendaagse kunstwerken op lange termijn te kunnen blijven tonen. Het protocol komt tot stand in samenwerking met de kunstenaar en in overleg met de opdrachtgever. 

    • Opstellen van protocollen en partituren
    • Kunstenaarsinterviews en artist boxen
    • Begeleiden van kunstintegratie projecten voor bedrijven en de openbare sector

Onderzoek

Het onderzoeken van hedendaagse technieken, materialen en strategieën maakt onlosmakelijk deel uit van onze praktijk. Op basis van een ruim internationaal netwerk wordt er aan ontwikkeling en kennisdeling gedaan:

    • Onderzoeksprojecten met kunstenaars bij de creatie en de conservatie
    • Er wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verflagen en moderne materialen. De chemische samenstelling en eigenschappen worden bepaald in samenwerking met het KIK (Koninklijk Instituut voor het Cultureel Erfgoed)
    • Deelname aan congressen en workshops om de laatste ontwikkelingen te volgen
    • Stages voor studenten Restauratie en conservatie, kunstwetenschappen en beeldende kunsten
    • Schrijven van wetenschappelijke publicaties